Ilze Zemture (Jansone)

Klīniskais psihologs, tiesu psiholoģijas eksperts, psihoterapeits.


Profils

                        

Tiesu psiholoģiskās ekspertīzes.

Kriminālprocesā

Administratīvajā procesā

Civilprocesā

 

Psiholoģiskā izpēte.

Intelekta, emocionālās sfēras un personības izpēte pieaugušajiem
un bērniem.

Atzinumi pēc ārstu, tiesas, bāriņtiesas un citu institūciju pieprasījuma.

 

Konsultācijas/psihoterapija.

Pieaugušajiem.

Pusaudžiem. 

 

   


Psihoterapeits ir speciālists ar profesionālu izglītību konkrētā psihoterapijas virzienā, kurš veic praktisku psihoterapeitisku darbu. Psihoterapeits pirms kāda psihoterapijas virziena apgūšanas jau ir ieguvis augstāko izglītību psiholoģijā, medicīnā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs.
Atšķirībā no psihologa un psihiatra, psihoterapeita profesionālā izglītība sagatavo ciešai un bieži ilgstošai sadarbībai ar klientu. Psihoterapeits ir profesionāli sagatavots tam, lai, izveidojot terapeitiskas attiecības ar katru konkrēto klientu, varētu palīdzētu cilvēkam dziļi izprast savu personību un attiecības ar citiem cilvēkiem, tikt skaidrībā par saviem dzīves mērķiem un patiesajām vajadzībām. Pie psihoterapeita ikviens var vērsties ar ieilgušām grūtībām, kuras skar dziļākos šī cilvēka dzīves un personības aspektus.
Psihoterapeita profesijai radniecīgas ir psihologa un psihiatra profesijas.
Psihologs ir speciālists ar izglītību psiholoģijā, kurš var strādāt ļoti atšķirīgās jomās, tai skaitā, psiholoģiskajā konsultēšanā.
Psiholoģiskā konsultēšana parasti nav ilgstoša – bieži ne vairāk, kā 7 līdz 15 tikšanās. Psiholoģiskā konsultēšana ir vērsta uz klienta tagadnes grūtību risināšanu vai nākotni, taču mazāk tiek pētīta problēmu izcelsme. Psiholoģiskā konsultēšana ir ļoti efektīva krīzes situācijās, kad nepieciešama ātra un efektīva palīdzība. Psihologs arī veic psiholoģisko izpēti un sastāda atzinumus par to rezultātiem.
Psihiatrs ir speciālists ar medicīnisko izglītību, kurš ārstē psihiskas saslimšanas ar medikamentu palīdzību. Psihiatrs ir ārsts, kurš uzstāda slimības diagnozi, nozīmē ārstēšanu, nepieciešamības gadījumā izraksta medikamentus. Psihiatrs lemj par ambulatoru vai stacionāru ārstēšanu, kā arī sniedz citas rekomendācijas, kas palīdzētu uzlabot pacienta stāvokli.


Pieņemšana: Dzelzceļa veselības centrs, Rīga, Gogoļa ielā 3, ieeja no Timoteja ielas

Pieraksts pa telefonu: 26355653

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darba valodas: latviešu, krievu.

  

Cenas:

Konsultācija: 30 EUR

Psiholoģiskā izpēte: sākot no 60 EUR