CV

Izglītība:

• Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūts Lietuvā – 2006.g. - 2012.g. – profesionālais līmenis eksistenciālajā terapijā – psihoterapeits.

• Latvijas Universitāte, psiholoģijas maģistrantūras programma klīniskajā psiholoģijā – 2004.g. – 2006.g. – kvalifikācija un profesionālais maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā.

• Latvijas Universitāte, psiholoģijas bakalaura programma – 2000.g. – 2004.g. – Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā.

 

Darba pieredze: 

• 2013.g. un pašlaik - Klīniskā psihologa privātprakse

• 2017.g. un pašlaik - Privātā tiesu eksperte personas psiholoģiskā stāvokļa izpētes specialitātē.

• 2007.g. – 2017.g. - “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Ambulatorā tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļa – tiesu psiholoģijas eksperte. 

• 2015.g. – 2016.g. - Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Gaiļezers - klīniskais psihologs. 

• 2012.g. – 2014.g. - Nacionālie Bruņotie Spēki – psihologs. 

• 2012.g. marts – jūnijs - SIA „Projektu un kvalitātes vadība” - "Invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešanas izmēģinājumprojekts” – klīniskais psihologs.

• 2010.g. – 2013.g. - „Psihoterapijas un krīžu centrs Taka”, klīniskais psihologs, psihoterapeits.

• 2010.g. – 2011.g. - Radošuma izpētes institūts, RPIVA, speciālists radošuma izpētes metožu aprobācijā.

• 2006.g. – 2008.g. - Iļģuciema sieviešu cietums – psihologs.

• 2004.g. – 2007.g. - “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” – psihologs.

 

Dalība profesionālajās organizācijās:

• Austrumeiropas Eksistenciālās Psihoterapijas Asociācijas biedre.
• Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas, Latvijas psihoterapeitu biedrības, Latvijas tiesu psiholoģijas ekspertu apvienības biedre.

 

Sertifikāti:

• Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-4), apliecība NR.029049, izsniegta 2016.gada 1. jūnijā.
• Latvijas psihoterapeitu biedrības izdots psihoterapeita sertifikāts Nr.0299, derīgs līdz 2020.g. 30. janvārim.
• Valsts tiesu eksperta sertifikāts personas psiholoģiskā stāvokļa izpētes specialitātē Nr.1026010025, izdevusi Tiesu ekspertu padome, derīgs līdz 9.02.2020.
• Klīniskā psihologa sertifikāts Nr. 0020/2008 (izsniegts Klīnisko psihologu asociācijā, derīgs līdz 2019.g.)
• Vudkoka-Džonsona Kognitīvo spēju testa sertifikāts Nr. 6-15-2009, 2009.gada 14.-28.oktobrī.
• Apmācību programma no vardarbības cietušo bērnu rahabilitācijai, centrs Dardedze, 2008.g. decembrī. Apliecība Nr. 09-07/1.

 

Papildus esmu apguvusi:

• Raksturoloģijas cikla seminārs par depresīvām, mazohistiskām un hipomaniakālām personībām, Sia MIA Prakse, G.Ratniece, 2012.g. 26.maijā.

• Psihoterapijas vieta šizofrēnijas pacientu ārstēšanā, Latvijas Psihiatru asociācija, 2011.g. 23.septembrī.

• Raksturoloģijas cikla seminārs par psihopātiem, sociopātiem un robežstāvokļa personībām, Sia MIA Prakse, G.Ratniece, 2011.g. maijā.

• Raksturoloģijas cikla seminārs - narcistiskas personības, Sia MIA Prakse, G.Ratniece, 2011.g. 19.martā.

• Sertifikāti par ievadkursiem kognitīvi biheiviorālajā terapijā, 2009.g.

• „Uzmanības deficīts un hiperaktivitātes sindroms. Diagnostika un jaunākās ārstēšanas metodes”, I.Cimdiņa, G.Rozentāls, 2009.g.

• „Ahenbaha bērnu uzvedības novērtēšanas sistēmas seminārs”, LKPA, 2008.g.

• “Agresija un autoagresija: klīniski psiholoģiskie aspekti”, A.Jegorovs, 2008.g. 16.martā (20 stundas), sertifikāta nr. 36/8.

• “Sarunu vadlīnijas ar emocionāli nelīdzsvarotiem cilvēkiem”, L.Muravska, 2006.g. 15.decembris (16 stundas), sertifikāta nr. 1/5. 

• “Smilšu spēļu terapija”, V.Batņa, 2007.g. 26.janvārī (12 stundas), sertifikāta nr. 25.

• “Pēctraumatiskais sindroms: diagnostika, klīnika un psihokorekcija”, I.Dobrjakovs, 2007.g. 30.martā (40 stundas), sertifikāta nr. 18.

• “Motivācijas sarunas”, A.Vagale, 2006.g. 2. jūnijā (24 stundas), sertifikāta nr. 2618.

• “Suicidoloģija. Psihiatriskās palīdzības organizācija”, Vācijas Oberfrankenas apgabala Baireitas psihiatrijas un psihoterapijas klīnikas seminārs, 2005.g. 21. jūnijā, sertifikāta nr. 78.

• “Psihoterapijas praktiskais pielietojums psihiatrijā”, Vācijas Oberfrankenas apgabala Baireitas psihiatrijas un psihoterapijas klīnikas seminārs, 2004.g. 29.jūnijā (18 stundas), sertifikāta nr. 62