Psiholoģiskā izpēte

Psiholoģiskā izpēte ir pārbaude, kurā tiek izmantotas speciālas psiholoģiskās izpētes metodes, lai izzinātu cilvēka personības īpašības, intelektuālās spējas, emocionālo sfēru, attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un iespējamus traucējumus vai grūtības.


Psiholoģisko izpēti var veikt pēc paša cilvēka iniciatīvas ar mērķi labāk izzināt, izprast pašam sevi un savas grūtības. Taču biežāk psiholoģisko izpēti veic ar kāda speciālista vai institūcijas nosūtījumu, kas var būt ārsts (psihiatrs, neirologs, ģimenes ārsts), tiesa, bāriņtiesa u.c.

Psihologs veic psiholoģisko izpēti un sagatavo atzinumus dažādos jautājumos:
• personības vai intelektuālo spēju izpēte pēc cilvēka paša iniciatīvas,
• pēc ārstu pieprasījuma psihisku traucējumu diagnosticēšanai un invaliditātes piešķiršanai,
• intelektuālo spēju un attīstības līmeņa noteikšanai bērniem un pieaugušajiem,
• pēc tiesu un bāriņtiesas pieprasījuma – personības izpēte un saskarsmes kvalitātes izpēte starp vecākiem un bērniem.
• vardarbībā cietušo bērnu izpēte u.c.


Psiholoģiskā izpēte paredz interviju un dažādu testu izpildi, atkarībā no izpētes mērķa. Tā aizņem aptuveni 2-3 stundas, atkarībā no problēmas specifikas. Atsevišķos gadījumos tas var prasīt mazāk vai arī vairāk laika. Pēc psiholoģiskās izpētes aptuveni 1-2 nedēļu laikā tiek sastādīts rakstisks atzinums un nozīmēta tikšanās, kuras laikā psihologs pastāsta par psiholoģiskās izpētes rezultātiem un sniedz rekomendācijas.


Intelekta izpētei tiek izmantots latviešu valodā adaptētais un standartizētais "Vudkoka-Džonsona starptautiskā izdevuma kognitīvo spēju tests" http://www.woodcock-munoz-foundation.org/ Testu var pielietot dažāda vecuma cilvēkiem – vecumā no 4-90 gadiem. Tests nosaka cilvēka intelektuālo spēju līmeni un to, kādam vecumam atbilst cilvēka intelektuālo spēju līmenis. Līdz ar to šo testu var izmantot, lai noteiktu bērna gatavību skolai. Tāpat šis tests nosaka dažādas intelektuālo spēju šķautnes – verbālās spējas, vizuāli telpisko domāšanu, kognitīvo produktivitāti u.c., kas palīdz noteikt, kuras spējas ir attīstītas labāk un, kuras nepieciešams pilnveidot. Bērnu intelekta izpētei tiek izmantots arī Vekslera intelekta tests bērniem (WISC-4).

Personības izpētē pieaugušajiem pārsvarā tiek izmantota daudzfaktoru personības aptauja MMPI-2 (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory), projektīvās izpētes metodes, kā arī citi testi.

 

Psiholoģiskās izpētes cena ir no 50 EUR, atkarībā no konkrētās izpētes mērķa un nepieciešamā izpētes laika.

 ________________________________________________________________________

 

Informāciju par sertificētiem klīniskajiem psihologiem un citiem ar klīnisko psiholoģiju saistītiem jautājumiem var atrast www.kpa.lv.