Psihoterapija

Esmu sertificēta psihoterapeite un pārstāvu eksistenciālo pieeju psihoterapijā,

tāpēc šeit sniegšu nelielu ieskatu par to, kas ir eksistenciālā psihoterapija.

 

Eksistenciālās terapijas mērķis ir palīdzēt cilvēkam saprast savu dzīvi, tās paradoksus
un dilemmas, kā arī atrast iespējas apzināti veidot sev jēgpilnu nākotni. Eksitenciālisms
aplūko cilvēku kā nepārtrauktu dzīves procesu, kas ir nesaraujami saistīts ar viņa dzīves
kontekstu.

Eksistenciālās terapijas uzmanības centrā ir klienta reālā dzīve, kāda tā ir šobrīd.
Eksistenciālisti uzskata, ka terapijā mainīt cilvēku nav pašmērķis – būtiskākais ir
klientam skaidri izprast savas dzīves unikālo kontekstu visplašākajā nozīmē, proti,
redzēt savu dzīvi kā veselumu, bez bailēm un meliem. Eksistenciālās psihoterapijas
procesā klientam ir iespēja izprast savas attiecības ar cilvēka dzīves universālajiem
aspektiem: bailēm, nenoteiktību, brīvību, nāvi, atbildību, mīlestību. Apzināties to, kā mēs
patiesībā dzīvojam, ne vienmēr ir vienkārši, tādēļ pats šis izpētes process sadarbībā ar
psihoterapeitu ir tas, kas maina klientu.

Eksistenciālā terapija aplūko cilvēku visos esamības rakursos – gan fiziskajā un sociālajā,
gan psihiskajā un garīgajā. Šī virziena teorētiskā bāze ir cieši saistīta ar eksistenciālisma
filosofiju. Ļoti būtiska loma eksistenciālajā terapijā ir tāda psihoterapijas mērķa
izvirzīšanai, kas patiesi saskan ar klienta dziļākajām vēlmēm, vajadzībām un dzīves jēgas
izjūtu.

Eksisteniciālā virziena psihoterapeits tiecas veidot ar klientu līdzvērtīgas attiecības, kas
balstītas savstarpējā uzticībā un abu pušu atbildībā. Eksistenciālā terapija var notikt gan
individuāli, gan psihoterapeitiskajās grupās.

Eksistenciālās psihoterapijas ideālais mērķis ir klienta spēja būt brīvam un
atbildīgam savas dzīves saimniekam, kas apzinās savas dzīves ierobežojumus, taču
neizvairās no izaicinājumiem un dzīves sniegtajām iespējā.

(Definīcija ņemta no www.psihoterapija.lv).

 

Mājas lapā www.psihoterapija.lv var iegūt informāciju arī par citiem psihoterapijas virzieniem un sertificētajiem psihoterapeitiem.

Latvijas psihoterapeitu biedrības ētikas kodekss atrodams šeit: http://psihoterapija.lv/2/biedriba/etikas-kodekss/lpb-etikas-kodekss/

Arī mājas lapās www.centrstaka.lv, kā arī www.hpsy.ru var atrast daudz noderīgas informācijas.

 

____________________________________

Vienas konsultācijas ilgums ir 60 minūtes.

Psihoterapijas kopējais ilgums ir atkarīgs no
risināmo grūtību loka, vēlamā rezultāta, uzstādītajiem mērķiem. Tā var būt viena vai
dažas tikšanās reizes. Taču pārsvarā tas prasa vairāk laika. Jo ilgāks laiks ir pagājis no
konkrēto grūtību rašanās, jo ilgāks laiks būs nepieciešams psihoterapijai.

Konsultācijas vēlams apmeklēt vienu reizi nedēļā.

Konsultācijas cena: 30 EUR