Tiesu psiholoģiskās ekspertīzes

Tiesu psiholoģiskā ekspertīze ir procesuāla darbība Kriminālprocesa, Civilprocesa vai Administratīvā procesa ietvaros.

Ekspertīzi veic ar procesa virzītāja lēmumu:
Kriminālprocesā ekspertīzi nosaka procesa virzītājs - tiesa, policija, prokuratūra, Civilprocesā un Administratīvajā procesā – tiesa.

 

Ekspertīzes uzdevums ir veikt ekspertējamās personas psiholoģiskā stāvokļa izpēti juridiski nozīmīgā situācijā, lai sniegtu atbildes uz Ekspertīzes noteicēja uzdotajiem jautājumiem.